SEGUR-DRET és un despatx multidisciplinari de caràcter unipersonal, que compta amb la col·laboració de diversos professionals del Dret, tals com a procuradors, perits, experts fiscals…

Dret de família

Herències i successions

Estrangeria i Nacionalitat

© Copyright - Segur Dret