ABOGADOS BADALONA és un despatx multidisciplinari de caràcter unipersonal, que compta amb la col·laboració de diversos professionals del Dret, tals com a procuradors, perits, experts fiscals…

Dret de família i successions

Estrangeria i nacionalitat

Divorci contenciós i mutu acord

Venda d’immobles

© Copyright - Abogados Badalona