Dret de Família

El Dret de Família es refereix al conjunt de normes que regulen la institució de la família des de la seva perspectiva natural i social. El Dret de Família s’enquadra dins del Dret Civil i els principals aspectes que regulen són el matrimoni, la filiació i la tutela de menors o incapacitats.

Un advocat de família és un professional encarregat d’ajudar i assessorar integralment en totes les àrees concernents a l’àmbit familiar a la persona que així ho requereixi.

En Abogados Badalona, som especialistes en dret de família i abordem el seu problema com si fos nostre, des de la professionalitat i amb l’empatia que aquests casos requereixen perquè els nostres clients passin per aquest tràmit acompanyats i sobretot ben assessorats.

El dret de família no sols regula el divorci i les seves conseqüències, sinó que engloba tràmits com:

 • Separacions matrimonials i de parelles de fet.
 • Anul·lacions matrimonials.
 • Capitulacions matrimonials.
 • Modificacions de mesures de sentència.
 • Custòdies, ús i gaudi de el domicili familiar.
 • Pensions alimentàries i compensatòries.
 • Incapacitacions.
 • Emancipacions.
 • Accions de paternitat i filiació.

Herències i successions

El dret de successions o dret successor és aquella part del dret privat que regula la successió mortis causa i determina quin destí es donaran als béns del causant.

Aquestes situacions mai són fàcils per a les famílies que han perdut a un familiar, per això des d’Abogados Badalona, oferim un servei eficaç, ràpid i amb totes les garanties, sempre buscant la millor opció tributària per als hereus.

Entre altres, en Abogados Badalona realitzem els següents tràmits:

 • Assessorament en redacció de testaments, inclòs el testament vital.
 • Acceptació i adjudicació d’herència.
 • Reclamació de legítima.
 • Mediació entre hereus.
 • Reclamació judicial per a acceptar l’herència (interrogatio in iure).
 • Defunció sense testament (Declaració d’hereus ab intestat).
 • Partició d’herències
 • Ligitosiedad en matèria successòria.

A Abogados Badalona ens ocupem de tot. La seva tranquil·litat és el nostre compromís.

Demani‘ns una visita i l’informarem.

© Copyright - Abogados Badalona