Nacionalitat espanyola

 • Inscripció a exàmens CSSE/DELE
 • Facilitació de temaris i models d’examen.
 • Revisió de documentació a presentar.
 • Digitalització de documents.
 • Presentació telemàtica de l’expedient.
 • Custòdia de documentació fins al final del tràmit
 • Seguiment de tot el procés fins a la Resolució de l’expedient.
 • Recursos en cas de denegació de la nacionalitat.

Arrelaments

Tramitació de targeta de residència temporal per circumstàncies excepcionals:

Estrangers que es troben en una situació irregular

 • Arrelament social
 • Arrelament familiar
 • Arrelament laboral

Reagrupament Familiars

 • Comunitaris
 • No comunitaris
 • Tràmits posteriors a l’entrada a Espanya

Estada a España

 • Visats nacionals/Schengen
 • Autoritzacions d’estada per estudis
 • Estades de curta durada sense visat
 • Pròrrogues d’estades d’estades per estudis, intercanvi d’alumnes, pràctiques no laborals…

Tramitació/Renovació documents

 • Targeta d’identitat estranger (TIE)
 • Tramitació Nombre d’identitat d’estranger (NIE)
 • Tramitació de Targeta familiar comunitària.
 • Tramitació de targetes de residència i treball.Cartes d’invitació

A Abogados Badalona ens ocupem de tot. La seva tranquil·litat és el nostre compromís.

Demani‘ns una visita i l’informarem.

© Copyright - Abogados Badalona