Quan una persona mor sense testament, a Catalunya, els hereus són (per aquest ordre-) els seus descendents, els seus ascendents i el seu cònjuge.

I en defecte d’aquests, els germans i els nebots. En cas de cònjuge supervivent juntament  amb descendents, sempre té l’usdefruit vitalici de tots els béns.

  • A Segur-dret ens ocupem de tot. La seva tranquilitat es el nostre compromís.
         Advocada a Badalona
         Advocada a Barcelona