Acceptació i adjudicació de l’herència

Reclamació de la llegítima

Experts en la negociació entre hereus

Certificat de defunció, d’últimes voluntats i de la còpia autèntica del testament

Defuncions sense testament (Declaració d’hereus ab-intestato)

Reclamació Judicial per Acceptar L’Herència (interrogatio in iure)

© Copyright - Segur Dret