Acceptació i adjudicació

 • L’herència és el conjunt de béns i deutes que deixa una persona en morir. En aquest moment durs els  familiars han de fer  d’una manera ràpida i efectiva una sèrie de tràmits que els ajuden a organitzar el patrimoni a heretar.

  És necessari disposar dels documents oportuns per poder gestionar-ho tot amb eficàcia: certificats de defunció i d’últimes voluntats, l’últim testament, les escriptures dels immobles, rebuts de contribució, certificats bancaris, …

  Amb el testament i la documentació que l’acompanya s’ha de procedir a l’acceptació de l’herència.

  Acceptada l’herència, és necessari liquidar l’Impost de successions i de Plusvàlua municipal, anar a les entitats bancàries per cobrar els diners de comptes i valors i procedir a inscriure els inmobles  en el Registre de la Propietat; realitzant el repartiment real de l’herència entre els hereus.

  A Segur-dret ens ocupem de tot. La seva tranquilitat es el nostre compromís.

  Demani’ns informació.   T. 93 182 93 43   M. 640 795 820   info@segurdret.com

  CONTACTI AMB NOSALTRES .

         Advocada a Badalona
        Advocada a Barcelona
© Copyright - Segur Dret